KARSK

For uinvidde kan det opplyses om at karsk (kaffedoktor) er den eneste alkoholdige drikken som ikke gir deg bakrus og samtidig er sunnere enn Møllers tran. Faktum er at dess mer du drikker av dette dess lykkeligere blir du - og dess lykkeligere man er, dess lengre lever man.

Karsken har lange tradisjoner i Trøndelag. Det er en kjennsgjerning at Olav den Hellige tapte slaget på Stiklestad fordi de ble angrepet en time etter at de drukket karsk i 40 timer. I den senere tid har kjøpebrennevin, rusbrus og det som verre er fått en mer sentral plass i vår feststemte hverdag. Dette har dessverre gått på bekostning av karsken og den er i dag ikke så utbredt som den en gang var. Som en klubb bestående av mennesker som slår et slag for tradisjoner og kultur vil vi kjempe for karskens eksistens og utbredelse. Fiske og karsk er verdier vi tror på og som vi ønsker å videreformidle til kommende generasjoner. (som vi gjør vårt beste for å produsere når anledningen byr seg)

KARSKENS HISTORIE

 

Karsk (laleve friskus / latin)
Ordet stammer fra norønn mytologi og betyr "livets drikk for et langt liv og fotsid task". Ble ofte brukt av vikinger som ikke likte tran. Etterhvert viste det seg av disse vikingene ble de fremste krigerne og de som levde lengst. Vitenskapen har forlengst akseptert karsk som en naturmedisin som kurerer absolutt alle sykdommer med ett hederlig unntak: leddgikt i kjevene.
Historieløse religiøse fanatikere har lenge prøvd å tie karskens betydelige plass i historien og heller holdt lange prekener om vin (!!!). Markante skikkelser opp gjennom historien som Terje Tysland, Teodor Felgen og Jeltsin, for å nevne noen, har imidlertid satt på plass skapet og en gang for alle plassert karsken der den hører hjemme: verdenshistoriens aller mest effektive styrkedrikk og medisin.
Fra den store kloke boka